[do_widget id=text-1010]

 

KHIDMAT PENGURUSAN

Pengurus

Afifah binti Omar

Tel : +604-7205307
Faks : +604-7340958
Emel : afifah@keda.gov.my

Fungsi:

Unit Pentadbiran Am
    * Merancang, menyelenggara dan menyelia ruang dan keselamatan pejabat
    * Mengurus, menyelenggara dan menyelia pengurusan Aset dan Stor
    * Menguruskan hal-hal Pentadbiran pejabat
    * Menguruskan urusan fail dan rekod
    * Menyedia dan menyelaras bajet mengurus
    * Merancang, menyelenggara dan menyelia Kemudahan Logistik
    * Urus Setia mesyuarat-mesyuarat utama

Unit Pengurusan Sumber Manusia
    * Merancang dan mengurus hal-hal perjawatan dan pengurusan organisasi
    * Mengurus dan menyelia hal-hal Kompetensi dan laporan Prestasi kakitangan
    * Mengurus dan menyelia perkhidmatan dan Pembangunan Sumber Manusia

Unit Teknologi Maklumat
    * Merancang, melaksana dan menyelia pembangunan dan  keselamatan Information & Communications Technology (ICT).
    * Merancang, melaksana dan menyelia kursus/Latihan Kemahiran ICT kepada pegawai/kakitangan dan kumpulan sasar.
    * Merancang, melaksana dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan infrustruktur ICT.
    * Menyelaras dan menyelia hal-hal teknikal Pusat Komuniti Desa (PKD) di penempatan KEDA.

Font Resize
Contrast