[do_widget id=text-1010]

 

PERANCANGAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pengurus
Azmi bin Shafie
Tel : +604-7205358
Faks : +604-7328904
Emel : azmi@keda.gov.my

Fungsi:
    * Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan dasar-dasar pembangunan di peringkat agensi
    * Merancang, menyelaras dan menyelia Penyediaan Bajet Pembangunan Tahunan dan Bajet Rancangan Lima Tahun
    * Menyelaras, mengemaskini maklumat dan menyedia laporan prestasi fizikal dan kewangan, laporan pemantauan dan penilaian outcome projek-projek pembangunan.
    * Menyelaras dan menyedia laporan/maklumbalas mesyuarat berkaitan pembangunan dan dasar di peringkat Persekutuan/Negeri
    * Memantau prestasi pelaksanaan program dan projek KEDA
    * Menyelaras dan mengemaskini maklumat bajet pembangunan dan mengurus menerusi sistem Pemantauan Projek SPPII dan aplikasi MyResults

https://mygos.mygeoportal.gov.my/KEDA/

Font Resize
Contrast