[do_widget id=text-1010]

 

Niagatani

Pengurus
Sulaiman bin Mohd Noor

Tel : +604-7331994
Faks : +604-7332085
Emel : sulaiman@keda.gov.my
Fungsi:
 * Merancang, melaksana dan memantau projek-projek pertanian, ternakan dan akuakultur untuk kumpulan sasar
* Merancang, mengurus dan mengawalselia projek-projek agro-tourism/pelancongan desa/homestay
* Merancang dan menyedia kemudahan infrastruktur dan input pertanian
* Mengurus dan mengawalselia ladang sejahtera projek agropolitan
* Menyediakan kemudahan khidmat nasihat dan kursus kemahiran pertanian kepada kumpulan sasar

Font Resize
Contrast