[do_widget id=text-1010]

 

Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan

Pengurus
Abd. Aziz bin Salleh
Tel : +604-7205320
Faks : +604-7332145

Email : aziz@keda.gov.my

Fungsi :
* Merancang, melaksana dan memantau projek-projek Pembangunan Modal Insan dan Institusi
* Menyelaras, menggerak dan memantau  pengurusan Medan Infodesa (MID) di kawasan penempatan KEDA
* Merancang, menyelaras dan mengawal selia Institusi kepimpinan kampung
* Merancang, melaksana dan memantau projek-projek di bawah Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR)
* Mengumpul dan menyedia maklumat pangkalan data golongan miskin dan miskin tegar ke dalam sistem e-Kasih
* Merancang dan menyelaras pembangunan koperasi desa di kawasan penempatan KEDA

Font Resize
Contrast