[do_widget id=text-1010]

 

Unit Audit Dalam

Ketua Unit Audit Dalam

Tel: +604-7205414
Faks : +604-7313966
Emel : hafizuddinasri@keda.gov.my

Fungsi :
    * Mengkaji dan menilai tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa
    * Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan
    * Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT
    * Melaporkan kepada Pengurus Besar hasil pengauditan dan membuat susulan terhadap kemajuan tindakan perkara yang dibangkitkan
    * Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Pengurus Besar
    * Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

Font Resize
Contrast