[do_widget id=text-1010]

 

Unit Audit Dalam

Ketua Unit Audit Dalam

Tel: +604-7205414
Faks : +604-7313966
Emel : hafizuddinasri@keda.gov.my

Fungsi :
*Mengkaji dan memberi nasihat /pendapat terhadap kebolehpercayaan kawalan dalaman organisasi dan keberkesanan semua sistem termasuk ICT.

*Mengkaji dan melaporkan tahap pematuhan kepada dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa.

*Mengkaji program/aktiviti organisasi bagi memastikan ianya telah diluruskan secara berhemat, cekap dan berkesan.

*Mengkaji sistem pengurusan aset serta kepentingan organisasi supaya dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan.

*Melapor kepada pihak yang diaudit hasil pengauditan dan memantau tindakan susulan yang diambil oleh pihak pengurusan terhadap perkara yang dibangkitkan.

*Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Pengurus Besar.

*Membentang Laporan Audit Dalam di mesyuarat Jawatankuasa Audit serta jawatankuasa lain yang relevan.

Font Resize
Contrast