[do_widget id=text-1010]

 

Unit Integriti

Ketua Unit Integriti

Che Ridzuan bin Mohamad Isa

Tel : +604-7205322
Faks : +604-7303442
Emel : ridzuan@keda.gov.my

Fungsi Unit Integriti

 1. Memastikan tadbir urus organisasi yang terbaik dilaksanakan.
 2. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 3. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 4. Melaporkan salah laku jenayah organisasi kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 5. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan etika organisasi.
 6. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 7. Melaksanakan fungsi urus setia Jawatankuasa Tatatertib

 

  Font Resize
  Contrast