[do_widget id=text-1010]

 

Pejabat Pembangunan Zon

FUNGSI
* Membantu merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan keusahawanan di peringkat Daerah/Zon
* Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan manusia dan institusi
* Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi
* Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat Daerah/Zon
* Membantu mengurus, menggerak dan mengawal selia operasi Mini Rural Transformation Center (Mini RTC) dalam kawasan operasi
 * Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak pengurusan

Font Resize
Contrast