[do_widget id=text-1010]

 

KEDA ATAS TALIAN

APLIKASI UNTUK WARGA KEDA

Memaparkan bilangan pelawat yang berurusan dengan pegawai di KEDA.

Panduan menggunakan sistem epelawat :

Pautan :  http://epelawat.keda.gov.my/login.php

 • Sistem Rekod Fail KEDA

Pautan:http://efail.keda.gov.my/

 • Sistem Rekod Tanah KEDA

Pautan: http://etanah.keda.gov.my/

 • Sistem Cloud KEDA

Pautan: http://cloud.keda.gov.my/

 • Sistem Kewangan (SAGA)

Pautan: https://saga.keda.gov.my/

 • Sistem Slip Gaji/Tuntutan/Pendahuluan/Cukai (Portal Staf)

Pautan: https://portal.saga.keda.gov.my/staffportal/login/

 • Sistem Kaunter & Resit (FER)

Pautan: https://fer.saga.keda.gov.my/fer/login.php

 • Sistem Pengurusan Sewaan (TMS)

Pautan: http://tms.saga.keda.gov.my/tms/system/

 • Sistem Pengurusan Perolehan (Tender Wizard)

Pautan: http://www.tenderwizard.saga.keda.gov.my/

 • Sistem Keluar Daerah & Tempah Kenderaan (e-Perjalanan)

Pautan: http://eperjalanan.keda.gov.my/

 • Sistem Klinik Panel (e-Care)

Pautan: http://ecare.keda.gov.my/login.php

 • Sistem Pemantauan Bil Utiliti (e-Utiliti)

Pautan: http://utiliti.keda.gov.my/login.php

 • Sistem Daftar Suhu Badan (e-Daftar)

Pautan: http://daftar.keda.gov.my/

 • Sistem Webmail (MyGovUC)

Pautan: https://webmail.1govuc.gov.my/

 • Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

Pautan: http://hrmis2.eghrmis.gov.my/

 • Sistem Pemantauan Projek (SPPII)

Pautan: http://www.sppii.icu.gov.my/

 • Sistem Pengurusan Mesyuarat (MyMesyuarat)

Pautan: https://www2.mymesyuarat.gov.my/login

 • Sistem Permohonan Bajet MyResult

Pautan: http://www.myresult.gov.my/

 • Sistem Pengurusan Badan Berkanun (SBSYS)

Pautan: https://sbsys.icu.gov.my/

 • Sistem Pemantauan Talian (MyGovNet)

Pautan: http://www.mygovnet.gov.my/

 • Sistem Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan
  Kemahiran
   (JPK)

Pautan: https://www.dsd.gov.my/jpkv4/index.php/my/

 • Portal TVET @ KPLB

Pautan: https://tvet.rurallink.gov.my/v1/

 • KEDAMAP

Pautan: http://mygos.mygeoportal.gov.my/keda

APLIKASI UNTUK ORANG AWAM

    • Sistem Pengurusan Aduan (SISPA)

    Pautan: https://rurallink.spab.gov.my/eApps/system/index.do

    • Sistem Permohonan Masuk Kolej Keda

    Pautan: http://www.daftar.kolejkeda.edu.my/

    • Sistem Maklumat Pelajar Kolej KEDA (SMP)

    Pautan: http://www.smp.kolejkeda.edu.my/

    • Sistem Permohonan Jawatan KEDA (e-Jawatan)

    Pautan: http://ejawatan.keda.gov.my/

    • Sistem Permohonan Bantuan KEDA (SPBK)

    Pautan: http://spbk.keda.gov.my/

    • Sistem Permohonan Rumah PPRT (e-Kasih)

    Pautan: https://ekasih.icu.gov.my/Pages/Default.aspx

    • Pendaftaran kerja undi projek

    Pautan: http://undi.keda.gov.my/

    • Portal Laman Web KEDA

    Pautan: http://www.keda.gov.my 

    • Portal Laman Web Kolej KEDA

    Pautan: http://www.kolejkeda.edu.my/

    • Facebook Rasmi Keda

    Pautan: https://www.facebook.com/keda.kplb

    • Facebook Rasmi Kolej Keda

    Pautan: https://www.facebook.com/KolejKEDA/

    • Facebook Rasmi Usahawan KEDA

    Pautan: https://www.facebook.com/usahawankeda/

    • Instagram Rasmi KEDA

    Pautan: http://www.instagram.com/keda_kplb

    Font Resize
    Contrast