[do_widget id=text-1010]

 

e-sharing

Aplikasi e-sharing dibangunkan untuk memberi kemudahan memuat naik (upload) dan memuat turun (download) maklumat, fail, dokumen, perisian atau apa-apa fail yang dirasakan perlu dan berguna yang berkaitan dengan tugas untuk dikongsi bersama oleh kakitangan KEDA

Aplikasi ini boleh dicapai di alamat url seperti berikut : http://eaplikasi.keda.gov.my/esharing

Font Resize
Contrast