[do_widget id=text-1010]

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2019


 


Pencapaian Piagam Pelanggan Januari Sehingga Disember 2016

JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
JUL
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
Memastikan Pembinaan Rumah (PBR) dilaksanakan dalam tempoh 90 hari dari tarikh surat arahan melaksanakan kerja dilakukan. 0 0 4 5 8 12 15 17 26 35 18
Semua permohonan projek Ekonomi / Ameniti Sosial / Kemudahan Infrastruktur akan dijawab dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajar Kolej KEDA akan memperoleh Sijil Kemahiran Malaysia  (SKM) sekurang-kurangnya dalam masa enam (6) bulan berkursus. 0 0 0 0 245 0 0 0 0
Bayaran kepada pembekal akan dibuat secara elektronik dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima. 166 482 605 503 559 648 501 665 642 727 821 799
Semua aduan awam akan diberi maklum balas awal dalam tempoh 5 hari bekerja selepas aduan lengkap diterima. 10 10 6 9 3 5 1 2 2 2 2 3
Bayaran Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) akan dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. 0 0 0 3800 0 0 0 3800 0 0 0 3800
Pemakluman status permohonan penyewaan premis & lot industri akan dijawab dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 1 3 5 3 1 2 0 1 0 1 1 1
Memastikan kandungan dan maklumat laman web KEDA dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan maklumat berkenaan. 10 7 7 9 10 8 9 10 10 13 10 8

* Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA). Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2016.

**Pencapaian Piagam Pelanggan KEDA telah dipinda pada 15 Mac 2016.

* Maklumat sedang dikemaskini.

 

Font Resize
Contrast