[do_widget id=text-1010]

 

Achivement Client Charter 2019

 


Pencapaian Piagam Pelanggan Januari Sehingga Disember 2019

JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
JUL
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS

Menyiapkan pembinaan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) bina baharu dalam tempoh 4 bulan dan baikpulih rumah PPRT dalam tempoh 2 bulan selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.

0

Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) disiapkan tidak melebihi 60 hari daripada tarikh milik tapak.

0
Projek Ameniti Sosial (PAMS) disiapkan tidak melebihi 3 hingga 6 bulan daripada tarikh milik tapak. 0

Pelajar Kolej KEDA akan memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia  (SKM) sekurang-kurangnya dalam masa enam (6) bulan berkursus.

Bayaran kepada pembekal akan dibuat secara elektronik dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

125 712 576

Semua aduan awam akan diberi maklum balas awal dalam tempoh 5 hari bekerja selepas aduan lengkap diterima.

6 20 12 16 5 11
Pemakluman status permohonan penyewaan premis & lot industri akan dijawab dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
Memastikan kandungan dan maklumat laman web KEDA dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan maklumat berkenaan. 10 10 10 12 8 7 9 7

* Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA). Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2019.

* Maklumat sedang dikemaskini.

————————–

 

Font Resize
Contrast