[do_widget id=text-1010]

 

PIAGAM PELANGGAN

* Menyiapkan pembinaan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) bina baharu dalam tempoh 4 bulan dan baikpulih rumah PPRT dalam tempoh 2 bulan selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.
* Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) disiapkan tidak melebihi 60 hari daripada tarikh milik tapak.
* Projek Ameniti Sosial (PAMS) disiapkan tidak melebihi 3 hingga 6 bulan daripada tarikh milik tapak.
* Pelajar Kolej KEDA akan memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya dalam masa enam (6) bulan berkursus.
* Bayaran kepada pembekal akan dibuat secara elektronik dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

* Semua aduan awam akan diberi maklum balas awal dalam tempoh 5 hari bekerja selepas aduan lengkap diterima.

*Pemakluman status permohonan penyewaan premis & lot industri akan dijawab dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
*Memastikan kandungan dan maklumat laman web KEDA dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan maklumat berkenaan.

***Nota :  Piagam Pelanggan KEDA telah dipinda pada 4 Jun 2018.

Font Resize
Contrast