[do_widget id=text-1010]

 

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)


Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Haji Ahmad Hilmi bin Haji Talib

Tel : +604-7205431
Faks : +604-7340958
Emel : hilmi@keda.gov.my

Di antara peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat (CIO) adalah seperti
berikut:

* Peneraju perubahan dalam pembangunan ICT Agensi;
* Melaksana penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT;
* Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan;
* Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT;
* Membantu Pengurusan KEDA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan ICT seperti dari aspek keselamatan dan sebagainya; dan
*Menyelaras dan mengurus pelan latihan yang berkaitan dengan ICT dan yang seumpamanya.

Font Resize
Contrast