UNIT PENTADBIRAN AM

KETUA UNIT
Mohd Khairul Bin Ahmad

Tel.: 04-7205300 / 7205301 Samb.: 402
Faks.: 04-7205448
Emel : khairul@keda.gov.my

Fungsi Unit Pentadbiran Am: