UNIT PENTADBIRAN AM

KETUA UNIT
Mohd Khairul Bin Ahmad

Tel.: 04-7205300 / 7205301 Samb.: 402
Faks.: 04-7205448
Emel : khairul@keda.gov.my

Fungsi Unit Pentadbiran Am:

  • Merancang, menyelenggara dan menyelia ruang dan keselamatan pejabat
  • Mengurus, menyelenggara dan menyelia pengurusan aset dan stor
  • Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat
  • Menguruskan urusan fail dan rekod
  • Menyedia dan menyelaras bajet mengurus
  • Merancang, menyelenggara dan menyelia kemudahan logistik
  • Urusetia mesyuarat-mesyuarat utama.