PROCUREMENT UNIT

KETUA UNIT
Noorhidayah binti Zakaria

 Tel : 04-9179520 Samb : 9163183
Faksimili : 04-9174680
Emel : noorhidayah@keda.gov.my

Fungsi Unit Perolehan: