SPAS

SISTEM PENGURUSAN ASET DAN STOR KEDA


Sistem ini dibangunkan mengikut kaedah kawalan pengurusan aset dan stor yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia (Pekeliling Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor).

Pautan: https://spas.keda.gov.my