PENGERUSI


YANG BERBAHAGIA MEJAR JENERAL (B) DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM


TIMBALAN PENGERUSI


KOSONG

TIMBALAN PENGERUSI


WAKIL KERAJAAN NEGERI


DATO’ MD SHUHAIME BIN ABD RAHMAN, DSDK.,PJN.,AMK.,BCK.,ASK.

PENGARAH PEJABAT TANAH DAN GALIANWAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERHORMAT DATO’ USTAZAH HAJAH SITI ASHAH BINTI HAJI GHAZALI

 AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI NEGERI KEDAH (PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, PEMBANGUNAN INSAN DAN PEMBASMIAN KEMISKINAN)


WAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERHORMAT DATO’ HAJI NORIZAN BIN KHAZALI

AHLI JAWATANKUASA

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH


WAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERBAHAGIA DATO’ SERI HAJI MOHD FAUZI BIN MUSTAFFA

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN (PEMBANGUNAN) NEGERI KEDAH


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


YANG BERBAHAGIA ENCIK MAS RIZAL BIN MOHD HELMI

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PEMBANGUNAN)
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


YANG BERBAHAGIA DATUK DR. HANISAH BINTI HUSSIN

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN INDUSTRI PEMBUATAN, SAINS DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN EKONOMI


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


YANG BERBAHAGIA ENCIK FAZRUL AZLAN BIN OTHMAN

AHLI JAWATANKUASA

KETUA PENOLONG PENGARAH BELANJAWAN NEGARA,
KEMENTERIAN KEWANGAN


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA