PENGERUSI


KOSONG

PENGERUSI


TIMBALAN PENGERUSI


KOSONG

TIMBALAN PENGERUSI


WAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERHORMAT DATO’ USTAZAH HAJAH SITI ASHAH BINTI HAJI GHAZALI

AHLI JAWATANKUASA

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR NEGERI KEDAH


WAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERHORMAT DATO’ HAJI NORIZAN BIN KHAZALI

AHLI JAWATANKUASA

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH


WAKIL KERAJAAN NEGERI


YANG BERBAHAGIA DATO’ HAJI MOHD FAUZI BIN MUSTAFFA

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH (PEMBANGUNAN)


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


YANG BERBAHAGIA DATO’ DR. HANISAH BINTI HUSSIN

AHLI JAWATANKUASA

UPE,JPM

 


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


ENCIK FAZRUL AZLAN BIN OTHMAN

AHLI JAWATANKUASA

KETUA PENOLONG PENGARAH BELANJAWAN NEGARA (MOF)


WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


ENCIK MAS RIZAL BIN MOHD HELMI

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PEMBANGUNAN)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA


WAKIL PROFESSIONAL


KOSONG

AHLI JAWATANKUASA