SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI KEDA

KEDA MAP merupakan aplikasi pemetaan atas talian bagi tujuan memetakan projek-projek pembangunan KEDA. Aplikasi ini dibangunkan dengan adanya kolaborasi antara KEDA dan Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) .

Pautan : https://mygos.mygeoportal.gov.my/