SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI KEDA

KEDA GIS merupakan aplikasi pemetaan atas talian bagi tujuan memetakan projek-projek pembangunan KEDA. Aplikasi ini dibangunkan dengan adanya kolaborasi antara KEDA dan Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) bermula Disember 2017.

Pautan : https://mygos.mygeoportal.gov.my/