Objektif sistem Human Resource Management Information System (HRMIS) atau Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia adalah untuk membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia dibuat; mengautomasikan proses operasi pengurusan sumber manusia; membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan; memudahkan komunikasi dan integrasi secara lateral; penyelarasan proses sumber manusia dan capaian melalui tetingkap tunggal; menyumbang ke arah pewujudan persekitaran tanpa kertas; dan menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi.

Pautan : http://hrmis2.eghrmis.gov.my/