TAWARAN KERJA UNDI

JENISNOMUAT TURUN
UNDIBANDAR BAHARU B04 & CE2111- BANDAR BAHARU B04 & CE21
UNDIKOTA SETAR B04 & CE2110 - KOTA SETAR B04 & CE21
UNDIKUBANG PASU CE01 & CE219- KUBANG PASU CE01 & CE21
UNDIKUBANG PASU B24 & CE219- KUBANG PASU B24 & CE21
UNDIYAN B04 & CE218- YAN B04 & CE21
UNDIKUALA MUDA CE21 & CE347- KUALA MUDA CE21 & CE34
UNDIKUALA MUDA CE01 & CE217- KUALA MUDA CE01 & CE21
UNDIKUALA MUDA B04 & CE217- KUALA MUDA B04 & CE21
UNDIKULIM B24 & CE216- KULIM B24 & CE21
UNDIKULIM B04 & CE216- KULIM B04 & CE21
UNDIBALING CE01 & CE215- BALING CE01 & CE21
UNDIPOKOK SENA CE214- POKOK SENA CE21
UNDIPENDANG CE01 & CE213- PENDANG CE01 & CE21
UNDIPENDANG B04 & CE213- PENDANG B04 & CE21
UNDIPADANG TERAP CE21 & CE34 2- PADANG TERAP CE21 & CE34
UNDIPADANG TERAP CE01 & CE212- PADANG TERAP CE01 & CE21
UNDIPADANG TERAP B04 & CE212- PADANG TERAP B04 & CE21
UNDILANGKAWI CE21 & CE341-LANGKAWI CE21 & CE34
UNDIKEDA 417/365/13-109-110/2021 , KEDA 417/365/13-111/2021 UNDI YAN
UNDIKEDA 417/365/13-92/2021 , KEDA 417/365/13-93/2021 UNDI POKOK SENA
UNDIKEDA 417/365/13-88/2021 , KEDA 417/365/13-89-90/2021 , KEDA 417/365/13-91/2021 UNDI PENDANG
UNDIKEDA 417/365/13-85/2021 , KEDA 417/365/13-86/2021 , KEDA 417/365/13-87/2021 UNDI PADANG TERAP
UNDIKEDA 417/365/13-83/2021 , KEDA 417/365/13-84/2021 UNDI LANGKAWI
UNDIKEDA 417/365/13-98/2021 , KEDA 417/365/13-99/2021 UNDI KULIM
UNDIKEDA 417/365/13-112/2021 , KEDA 417/365/13-113/2021 UNDI KUBANG PASU
UNDIKEDA 417/365/13-102/2021 , KEDA 417/365/13-103/2021 , KEDA 417/365/13-104/2021 , KEDA 417/365/13-105-107/2021 , KEDA 417/365/13-108/2021 UNDI KUALA MUDA
UNDIKEDA 417/365/13-114/2021 UNDI KOTA SETAR
UNDIKEDA 417 /365/13-115/2021 , KEDA 417 /365/13-116-117/2021 UNDI BANDAR BAHARU
UNDIKEDA 417/365/13-94/2021, KEDA 417/365/13-95-96/2021, KEDA 417/365/13-97/2021 UNDI BALING
UNDIBALING - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIBANDAR BAHARU - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIKUALA MUDA - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIKULIM - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDILANGKAWI - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIPDG TERAP - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIPENDANG - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIPOKOK SENA - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN
UNDIYAN - UNDI KEDA BIL 2 2021MUAT TURUN