PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2022

BIL PIAGAM PELANGGAN MENETAPI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN CATATAN

 

JUMLAH

PERATUS PENCAPAIAN
1. Menyiapkan pembinaan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) bina baharu dalam tempoh 4 bulan dan baikpulih rumah PPRT dalam tempoh 2 bulan selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.
2. Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) disiapkan tidak melebihi 60 hari daripada tarikh milik tapak.
3. Projek Ameniti Sosial (PAMS) disiapkan tidak melebihi 3 hingga 6 bulan daripada tarikh milik tapak.
4. Pelajar Kolej KEDA akan memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya dalam masa enam (6) bulan berkursus.
5. Bayaran kepada pembekal akan dibuat secara elektronik dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
6. Semua aduan awam akan diberi maklum balas awal dalam tempoh 5 hari bekerja selepas aduan lengkap diterima.
7. Pemakluman status permohonan penyewaan premis & lot industri akan dijawab dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
8. Memastikan kandungan dan maklumat laman web KEDA dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan maklumat berkenaan.