EKONOMI & KEUSAHAWANAN

PROGRAM INSENTIF PENINGKATAN USAHAWAN TERAMPIL (INPUT)

PROGRAM PENJENAMAAN PRODUK USAHAWAN DI WILAYAH KEDA (JENAMA)

PROJEK INTEGRASI PEMBANGUNAN KAWASAN TERPILIH (PIKAT)

PROGRAM KEUSAHAWANAN WANITA DI WILAYAH KEDA (WOMEN BIZ ENTREPRENEURSHIP)