MODAL INSAN

PROGRAM PEMERKASAAN GENERASI PEWARIS (GEN)

PROGRAM TRANSFORMASI DESA DAN PENGUPAYAAN KOMUNITI (PTDPK)

PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN UNTUK GOLONGAN TN50 DI KOLEJ KEDA

PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSAN ORGANISASI LUAR BANDAR DI WILAYAH KEDA (PTIO)

PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN UNTUK KOMUNITI B40 BAGI WILAYAH KEDA DI KOLEJ KEDA SIK DAN KULIM