PERTANIAN/PENTERNAKAN

PROJEK PERTANIAN PETANI LUAR BANDAR (PPLB)

PROJEK PEMBANGUNAN SAWAH DI KAWASAN WILAYAH KEDA

PROJEK PEMBANGUNAN PELANCONGAN DESA DI NEGERI KEDAH (RUTDEP)

PROJEK PENANAMAN SEMULA KELAPA SAWIT TANAH KEDA

PROJEK AGROTOURISM PANTAI MOLEK