PROJEK PEMBANGUNAN SAWAH DI KAWASAN WILAYAH KEDA

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2022, sebanyak RM1,000,000.00 telah diperuntukan bagi memulihkan sawah dan tanah terbiar di kawasan-kawasan terpencil selaras dengan Dasar Jaminan Bekalan Makanan, iaitu dengan mempeluaskan industri tanaman padi negara di dalam dan luar kawasan MADA.

OBJEKTIF

  1. Memulihkan kawasan tanah terbiar untuk tanaman padi atau tanaman yang

bersesuaian dengannya.

  1. Menaiktaraf infrastruktur di kawasan sawah seperti sistem saliran, jalan pertanian,

pam air dan kemudahan asas yang lain.

  • Membina infrastuktur ladang seperti jalan pertanian, titi, pagar serta membina

sistem pengairan dan saliran yang sempurna.

SKOP DAN KOMPONEN

  1. Membaik pulih kawasan sawah dan tanah terbiar yang meliputi kawasan seluas 4 ekar
  1. Kerja-kerja pembersihan dan penyediaan kawasan sawah dan tanah terbiar.
  • Membaik pulih sistem pengairan dan perparitan seperti pintu kawalan air dan tandop.
  1. Menyediakan input pertanian seperti benih, peralatan/mesin, baja dan racun.
  1. Menyediakan latihan/kursus dan lawatan.