BAHAGIAN /UNIT

PEJABAT PENGURUS BESAR

PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMANTAUAN & PENILAI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

BAHAGIAN KEWANGAN

BAHAGIAN NIAGATANI

KOLEJ KEDA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

BAHAGIAN HARTANAH & PRASARANA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT PENTADBIRAN AM

UNIT PENTADBIRAN & KAWAL SELIA ANAK SYARIKAT

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

UNIT PEROLEHAN

UNIT AUDIT DALAM

UNIT INTEGRITI DAN PERUNDANGAN

UNIT KUTIPAN HASIL

UNIT LOGISTIK

PEGAWAI KEDA ZON 1

PEGAWAI KEDA ZON 2

PEGAWAI KEDA ZON 3

PEGAWAI KEDA ZON 4

PEGAWAI KEDA ZON 5

PEGAWAI KEDA ZON 6

PEGAWAI KEDA ZON 7

PEGAWAI KEDA ZON 8

PEGAWAI KEDA ZON 9