PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

Hajah Afifah Binti Hj. Omar

Tel.: 04-7205300 / 7205301 Samb.: 7205306
Faks: 04-7205439
Emel : afifah@keda.gov.my

Mengetuai sektor pengurusan meliputi :-

            * Bahagian Perancangan, Pemantauan dan Penilaian
* Kolej KEDA
* Bahagian Khidmat Pengurusan
* Bahagian Kewangan

Keanggotaan :

Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N11