TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

Hajah Afifah Binti Omar
Tel : +604-7205306
Faks : +604-7205439
Emel : afifah@keda.gov.my

Mengetuai sektor pengurusan meliputi :-

  • * Bahagian Perancangan, Pemantauan dan Penilaian
  • * Kolej KEDA
  • * Bahagian Khidmat Pengurusan
  • * Bahagian Kewangan

Keanggotaan :

Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N11