PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

Hjh. Afifah Binti Hj. Omar

Tel.: 04-7205300 / 7205301 Samb.: 7205306
Faks: 04-7205439
Emel : afifah@keda.gov.my

Mengetuai sektor pengurusan meliputi :-

  • * Bahagian Perancangan, Pemantauan dan Penilaian
  • * Kolej KEDA
  • * Bahagian Khidmat Pengurusan
  • * Bahagian Kewangan

Keanggotaan :

Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N11