PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)

Hajah Afifah Binti Hj. Omar

Tel : +604-7205306
Emel : afifah@keda.gov.my

Mengetuai sektor pengurusan meliputi :-

Bahagian Perancangan, Pemantauan dan Penilaian
Kolej KEDA
Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Kewangan

Keanggotaan :

Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N11