PRASARANA & PERUMAHAN

PERUMAHAN DESA KEDA

PROJEK NAIK TARAF IKS KEDA

PROJEK JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD)

PROJEK PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA DI DAERAH BALING, NEGERI KEDAH

PROJEK PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA DI BINJAL, DAERAH KUBANG PASU, NEGERI KEDAH