BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

Pengurus
Mohd Azam bin Omar

Tel : +604-7205359
Emel : mohdazam@keda.gov.my

Fungsi :

Merancang, menyelaras dan melaksana Program Transformasi dan Pengupayaan Komuniti (PTDPK), Program Pemerkasaan Ekonomi Institusi Luar Bandar (PPEI), Program Pembangunan Semula Kawasan Terbiar (PSKT) dan Program Sosial & Pendampingan di peringkat bahagian dan zon;

Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/aktiviti di Akademi Al-Hidayah;

menyelaras dan melaksana Program Peningkatan Pendapatan (PPP), PLKK dan Program Pintar Harapan@KPLB;

Menyelaras dan memantau Sistem Profail Kampung Peringkat Nasional (SPKPN);

Pengurusan pentadbiran dan kewangan bahagian;

Merancang dan menyediakan permohonan bajet tahunan;

Mengemaskini Sistem Pemantauan Projek (SPP II);

Urusetia Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT);

Menyelaras dan urusetia Mesyuarat Sektor Operasi KEDA;

Menyelaras institusi kepimpinan dan Koperasi Pembangunan Desa-desa KEDA; dan

Penyediaan laporan projek/program.