PEMBANGUNAN KOMUNITI

Pengurus
Hajah Afifah Binti Omar
Tel : +604-7205324
Faks : +604-7205442
Emel : afifah@keda.gov.my

Fungsi :
*Merancang, menyelaras dan melaksana Program Transformasi dan Pengupayaan Komuniti (PTDPK), Program Pemerkasaan Ekonomi Institusi Luar Bandar (PPEI), Program Pembangunan Semula Kawasan Terbiar (PSKT) dan Program Sosial & Pendampingan di peringkat bahagian dan zon.
*Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/aktiviti di Akademi Al-Hidayah.
*Merancang dan menyediakan permohonan bajet tahunan.
*Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan modal insan dan institusi.
*Merancang, melaksana, menyelaras Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR).
*Merancang, melaksana, menyelaras Program Peningkatan Pendapatan (PPP), PLKK dan Program Pintar Harapan@KPLB.
*Menyelaras dan memantau Sistem Pemantauan Projek (SPP II) dan mengemaskini Sistem Profail Kampung Peringkat Nasional (SPKPN).
*Merancang dan menyelaras aktiviti institusi kepimpinan dan Koperasi Pembangunan Desa-desa KEDA.