BAHAGIAN HARTANAH DAN PRASARANA

PENGURUS
Rojani bin Romeli

Tel : +604-7205359
Emel : rojani@keda.gov.my

Fungsi :

Menyediakan khidmat nasihat teknikal untuk projek-projek Bahagian/Unit/Zon yang berkaitan;

Menguruskan proses perolehan projek sehingga pengesahan siap projek fizikal;

Melaksana dan mengawal selia projek mengikut spesifikasi dan arahan yang ditetapkan;

Merancang dan mengurus permohonan bajet tahunan bahagian;

Mengemaskini kemajuan projek melalui Sistem Pemantauan Projek(SPP II);

Penyediaan laporan dan kemaskini data-data berkaitan bahagian;

Mengurus, memantau dan pelaporan status perumahan KEDA Perumahan PPRT/ Kampung Tradisional KEDA;

Mengurus pengambilan balik tanah-tanah Kerajaan untuk diberi milik kepada KEDA;

Mengurus dan mengawal selia tindakan dan melaksana kutipan hasil KEDA;

Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi kutipan dan tunggakan hasil yang terkini; dan

Kerjasama dengan Unit Undang-undang dan Penguatkuasaan untuk tindakan terhadap tunggakan hasil.