HARTANAH DAN PRASARANA

Pengurus
Mohd Azam bin Omar
Tel : +604-7205359
Faks : +604-7205445
Emel : mohdazam@keda.gov.my

Fungsi  :

*Mengurus dan mengawal selia pangkalan data dan aset hartanah.

*Merancang, melaksana dan memantau projek-projek infrastruktur dan ameniti sosial.

*Merancang, melaksana dan memantau pembangunan penempatan desa-desa KEDA.

*Menyedia khidmat teknikal/nasihat kepada Bahagian/Unit/Pejabat Pembangunan Zon dan mengawal selia perkhidmatan juru perunding.

*Merancang, mengurus dan melaksanakan proses kutipan hasil.