PEJABAT KEDA ZON 9 (BANDAR BAHARU)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 9
Mohd Hairie bin Mohd Hashim

Tel.: 04-4070101 Samb.: 4070100
Faks.: 04-4076023
Emel : hairie@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.