BAHAGIAN KEWANGAN

PENGURUS
 Adnan Bin Darus

Tel : +604-7205377
Emel : adnan@keda.gov.my

Fungsi :

Mengurus dan mengawal sumber kewangan lembaga iaitu pengurusan, pembangunan, pelaburan, amanah, rizab dan lain-lain dana yang ditibuhkan;

Menyedia, mengurus dan menyelaras bajet mengurus, pembayaran, penerimaan hasil dan perakaunan;

Menguruskan proses perolehan melalui tender, sebutharga, undian kerja, pembelian terus, rundingan terus dan pelantikan firma perunding; dan

Merancang, mengurus dan melaksanakan proses kutipan hasil.