PEJABAT KEDA ZON 3 (PENDANG/POKOK SENA)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 3
Mohd Hafiz bin Ahmad

Tel : 04-7583102 Samb : 100
Emel : hafiz@keda.gov.my

Fungsi:

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.