UNIT INTEGRITI DAN PERUNDANGAN

Cik Nurul Aqilah Binti Azmi

Tel : +604-7205313
Faks : +604-7205448
Email : aqilah@keda.gov.my

Fungsi Unit Integriti
1. Untuk memastikan organisasi tadbir urus terbaik dilaksanakan.
2. Untuk memastikan bahawa akulturasi, institusi dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
3. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah dan pelanggaran tingkah laku dan etika organisasi dan memastikan tindakan sewajarnya diambil.
4. Laporan organisasi jenayah yang bertanggungjawab untuk agensi penguatkuasaan undang-undang.
5. Untuk menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salah laku jenayah dan pelanggaran etika tingkah laku organisasi.
6. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
7. Melaksanakan fungsi sekretariat Jawatankuasa Disiplin.