UNIT INTEGRITI DAN PERUNDANGAN

KETUA UNIT
Cik Nurul Aqilah Binti Azmi

Tel : +604-7205314
Email : aqilah@keda.gov.my

Fungsi :

Memastikan tadbir urus organisasi yang terbaik dilaksanakan;

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;

mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;

Melaporkan salah laku jenayah organisasi kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan etika organisasi;

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan

Melaksanakan fungsi urus setia Jawatankuasa Tatatertib.