PEJABAT KEDA ZON 4 (SIK)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 4
Mohd Noor Farzli bin Adenan

Tel.: 04-4690302 Samb.: 4690300
Faks: 04-4690301
Emel : farzli@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.