PEJABAT  TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

Khairul Azmeer bin Abu Bakar

Tel.: 04-7205300 Samb.: 7205304
Faks: 04-7205439
Emel : azmeer@keda.gov.my

Mengetuai sektor operasi meliputi :-
* Bahagian Hartanah dan Prasarana
* Bahagian Niagatani
* Bahagian Industri Desa dan Usahawan
* Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan

Keanggotaan :
Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N14