PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

Khairul Azmeer bin Abu Bakar

Tel.: 04-7205304
Emel : azmeer@keda.gov.my

Mengetuai sektor operasi meliputi :-
Bahagian Pembangunan Komuniti
Bahagian Niagatani
Bahagian Pembangunan Usahawan
Bahagian Hartanah dan Prasarana

Keanggotaan :
Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N14