Timbalan Pengurus Besar (Operasi)

Azmi bin Shafie

Tel : +604-7205304
Faks : +604-7205439
Emel : azmi@keda.gov.my

Mengetuai sektor operasi meliputi :-
* Bahagian Hartanah dan Prasarana
* Bahagian Niagatani
* Bahagian Industri Desa dan Usahawan
* Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan

Keanggotaan :
Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N14