TIMBALAN PENGURUS BESAR (OPERASI)

Khairul Azmeer bin Abu Bakar

Tel : +604-7205300
Emel : azmeer@keda.gov.my

Mengetuai sektor operasi meliputi :-
* Bahagian Hartanah dan Prasarana
* Bahagian Niagatani
* Bahagian Industri Desa dan Usahawan
* Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan

Keanggotaan :
Setiausaha Pejabat Gred N29
Pembantu Operasi Gred N14