KHIDMAT PENGURUSAN

Pengurus

Abd. Aziz bin Salleh
Tel : +604-7205400
Faks : +604-7205448
Emel : aziz@keda.gov.my

Fungsi:

Unit komunikasi Korporat

*Menyalurkan informasi mengenai KEDA kepada umum.

*Meningkatkan rangkaian hubungan di antara KEDA dengan kumpulan sasar, agensi kerajaan dan swasta.

*Mengurus dan menyelia kemudahan khidmat pelanggan.

Unit Pentadbiran Am

*Merancang dan menyelia urusan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan peribadi.

*Mengurus dan menyelenggara hal-hal pentadbiran pejabat Bahagian/ Unit/Zon yang merangkumi sistem fail, rekod, pengurusan aset dan stor.

*Merancang, menyelenggara dan menyelia kemudahan logistik.

*Menguruskan urusan rawatan hospital, klinik panel dan insurans bagi kakitangan KEDA.

*Menyelaras urusan bil perkhidmatan utiliti, telekomunikasi, tempahan penginapan, kawalan keselamatan dan lain-lain bil KEDA.

*Urusetia mesyuarat-mesyuarat utama KEDA.

*Mengurus dan menyelia pembudayaan inovasi dan EKSA peringkat KEDA.

Unit Pengurusan Sumber Manusia

*Merancang dan mengurus hal-hal perjawatan dan pengurusan organisasi.

*Mengurus dan menyelia hal-hal kompentensi dan laporan prestasi kakitangan.

*Mengurus dan menyelia perkhidmatan dan Pembangunan Sumber Manusia.

*Pengemaskinian pangkalan data perjawatan carta fungsi dan carta organisasi KEDA.

*Urus setia Majlis Bersama Jabatan (MBJ).

*Urus setia Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

*Urus setia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) KEDA.

*Memberi khidmat nasihat berkaitan perkhidmatan personel kepada kakitangan.

*Menguruskan kemudahan, cuti dan saraan kakitangan KEDA.

*Mentadbir, mengemaskini dan memantau Sistem HRMIS.

*Menguruskan urusan kenaikan pangkat dan kemajuan kerjaya.

*Merancang dan menbangunkan Pelan Operasi Latihan.

Unit Teknologi Maklumat

*Merancang, melaksana dan menyelia pembangunan fizikal, rangkaian dan infrastruktur ICT.

*Merancang, melaksana dan menyelia pembangunan aplikasi dan infrastruktur ICT.

*Merancang, melaksana dan menyelia keselamatan ICT dan pusat data ICT.

*Menyelaras, menyelia dan mengurus setia mesyuarat dan tadbir urus ICT.

*Merancang, melaksana dan menyelia kursus/latihan ICT kepada pegawai dan kakitangan KEDA