BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PENGURUS
Shuhaila binti Hamzah

Tel : +604-7205400
Faks : +604-7205448
Emel : shuhaila@keda.gov.my

Mengetuai sektor operasi meliputi:

a. Unit Teknologi Maklumat

Merancang melaksana dan menyelia pembangunan dan keselamatan Information & Communications Technology (ICT);

Merancang, melaksana dan menyelia kursus/latihan kemahiran ICT kepada pegawai/kakitangan dan kumpulan sasar; dan

Merancang, melaksana dan menyelia kerja-kerja penyelengaraan kemudahan infrastruktur ICT.

b. Unit Pentadbiran Am

Merancang, menyelenggara dan menyelia ruang dan keselamatan pejabat;

Mengurus, menyelenggara dan menyelia pengurusan aset dan stor;

Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat;

Menguruskan urusan fail dan rekod;

Menyedia dan menyelaras bajet mengurus;

Merancang, menyelenggara dan menyelia kemudahan logistik; dan

Urusetia mesyuarat-mesyuarat utama.

c. Unit Pengurusan Sumber Manusia

Merancang dan menguruskan hal-hal perjawatan dan pengurusan organisasi;

Mengurus dan menyelia hal-hal kompetensi dan laporan prestasi kakitangan; dan

Mengurus dan menyelia perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia.

d. Unit Logistik

menyelaras penyelenggaraan dan pembaikann kenderaan;

Merancang keperluan logistik KEDA; dan

Menyelaras keperluan kewangan/perolehan bagi pembelian dan penyelenggaraan kenderaan.