PERANCANGAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pengurus
Khairul Azmeer bin Abu Bakar
Tel : +604-7205350
Faks : +604-7205444
Emel : azmeer@keda.gov.my

Fungsi:
*Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan dasar-dasar pembangunan di peringkat agensi.
*Merancang, menyelaras dan menyelia penyediaan Bajet Pembangunan Tahunan dan Bajet Rancangan Lima Tahun.
*Menyelaras, mengemaskini maklumat dan menyedia laporan prestasi fizikal dan kewangan serta laporan pemantauan dan penilaian outcome projek-projek pembangunan.
*Menyelaras dan mengemaskini maklumat bajet pembangunan dan mengurus menerusi Sistem Pemantauan Projek (SPP II) dan aplikasi MyResults.
*Memantau dan menilai prestasi perbelanjaan serta pelaksanaan program/projek pembangunan KEDA.
*Menyelaras, menyedia, memantau dan menilai pelaksanaan Projek Agropolitan, Program Desa Lestari (Desa Abad Ke-21) dan Program Bersepadu Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK).
*Menyelaras dan menyedia data-data projek fizikal dan Modal Insan peringkat agensi.
*Menyelaras dan menyedia Pelan Strategik KEDA dan Laporan Tahunan KEDA.
*Menyelaras dan menyedia laporan/maklum balas mesyuarat berkaitan pembangunan dan dasar di peringkat persekutuan/negeri.
*Menyelaras dan mengemaskini maklumat agensi menerusi Sistem Badan Berkanun (SBSys).