BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

PENGURUS
Mohd Elias bin Hassan

Tel : +604-7205350
Emel : elias@keda.gov.my

Fungsi :

Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan dasar-dasar pembangunan di peringkat agensi;

Merancang, menyelaras dan menyelia Penyediaan Bajet Pembangunan Tahunan dan Bajet Rancangan Lima Tahun;

Menyelaras, mengemaskini maklumat dan menyedia laporan prestasi fizikal dan kewangan, laporan pemantauan dan penilaian outcome projek-projek pembangunan;

Menyelaras dan menyedia laporan maklumbalas mesyuarat berkaitan pembangunan dan dasar di peringkat Persekutuan/Negeri;

Memantau prestasi pelaksanaan program dan projek KEDA; dan

Menyelaras dan mengemaskini maklumat bajet pembangunan dan mengurus menerusi sistem Pemantauan Projek (SPP II) dan aplikasi MyResults.