PEJABAT KEDA ZON 8 (KOTA SETAR/KUBANG PASU)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 8
Muhammad Ramlan Bin Jaafar

Tel.: 04-7205300 Samb.: 7205354
Faks: 04-7332085
Emel : ramlan@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.