UNIT PELABURAN DAN KAWAL SELIA ANAK SYARIKAT

KETUA UNIT
 Houzall Othman Bin Mohd Hashim

Tel : +604-7205308
Email : houzall@keda.gov.my

Fungsi :

Memantau dan mengawal selia anak syarikat KEDA dan subsidiari dari segi pentadbiran dan pengurusan sebagai anak syarikat berkaitan Kerajaan (GLC);

Merancang dan mengurus aset dan projek-projek komersil KEDA yang berdaya maju untuk diuruskan oleh anak syarikat KEDA bagi menjana pendapatan;

Merancang dan melaksana pembangunan kepada anak syarikat KEDA dan subsidiari agar selari dengan objektif penubuhan dan matlamat KEDA; dan

Menyedia dan menyalur maklumat mengenai anak syarikat KEDA dan subsidiari kepada Bahagian Pelaburan dan Anak Syarikat, KPLB untuk dikemaskini di peringkat Kementerian.