PEJABAT KEDA ZON 6 (KULIM)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 6
Muhammad Hakim bin Ahmad Nadzir

Tel.: 04-4840100 Samb.: 4840103
Faks: 04-4840101
Emel : hakim@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.