PEJABAT KEDA ZON 1 (LANGKAWI)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 1
Othman Bin Hashim

Tel.: +604-9698040 Samb.: 9698042
Faks.: 04-9698043
Emel : othman@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.