BAHAGIAN NIAGATANI

PENGURUS
 Sulaiman bin Mohd Noor

Tel : +604-7205336
Emel : sulaiman@keda.gov.my

Fungsi :

Merancang, melaksana dan memantau projek-projek pertanian, ternakan dan akuakultur untuk kumpulan sasar;

Merancang, mengurus dan mengawal selia projek Agro-tourism/Pelancongan Desa/Homestay;

Merancang dan menyedia kemudahan infrastruktur dan input pertanian;

Mengurus dan mengawal selia Ladang Sejahtera Projek Agropolitan; dan

Menyediakan kemudahan khidmat nasihat dan kursus kemahiran pertanian kepada kumpulan sasar.