NIAGATANI

Pengurus
 Sulaiman bin Mohd Noor

Tel : +604-7205336
Faks : +604-7205443
Emel : sulaiman@keda.gov.my

Fungsi:

*Merancang, melaksana dan memantau projek-projek pertanian, ternakan dan akuakultur untuk kumpulan sasar.

*Merancang, mengurus dan mengawal selia projek-projek agrotourism/ pelancongan desa/

*Merancang, mengurus dan mengawal selia ladang kelapa sawit dan getah.

*Menyediakan kemudahan khidmat nasihat dan kursus kemahiran pertanian kepada kumpulan sasar.

*Merancang dan menyediakan kemudahan infrastruktur dan input