UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

KETUA UNIT

Mohamad Noorazam bin Jaafar

Tel : +604-7205413
Fax : +604-7205448
Email : azam@keda.gov.my

Fungsi

Merancang, melaksana dan menyelia pembangunan dan keselamatan Information & Communications Technology (ICT);

Merancang, melaksana dan menyelia kursus/latihan kemahiran ICT kepada pegawai/kakitangan dan kumpulan sasar, dan;

Merancang, melaksana dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan infrastruktur ICT.