UNIT PEROLEHAN

KETUA UNIT
Khairul Anwar Bin Azizan

 Tel : 04-7205300 / 7205301 Samb : 7205389
Faksimili : 04-7340958
Emel : khairulanwar@keda.gov.my

Fungsi Unit Perolehan: