PEJABAT KEDA ZON 2 (PADANG TERAP)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 2
Khairul Ridhwan bin Abd Aziz @ Abd Razak

Tel.: +604-7583101 Samb.: 7583100
Faks.: 04-7583102
Emel : khairulridhwan@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.