PEJABAT KEDA ZON 5 (BALING)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 5
Mohamad Yusran Azali Bin Mohamad Fadzil

Tel : 04-4701485 Samb : 106
Emel : mohamadyusran@keda.gov.my

Fungsi :

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.