PEJABAT KEDA ZON 5 (BALING)

PEGAWAI PEMBANGUNAN ZON 5
Mohamad Yusran Azali Bin Mohamad Fadzil

Tel.: 04-4701485 Samb.: 4701106
Faks: 04-4701485
Emel : mohamadyusran@keda.gov.my

Fungsi

Membantu, merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan dan wang amanah di bawah KKDW;

Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi;

Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi;

Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon; dan

Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak Pengurusan.