UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KETUA UNIT
Syed Muhammad Adam bin Syd Abdul Rahman

Tel.: 04-7205300 Samb.: 7205418
Faks.: 04-7205442
Emel : syedadam@keda.gov.my

Fungsi Unit Komunikasi Korporat :

  • Merancang dan menguruskan hal ehwal korporat dalam pentadbiran serta pengurusan acara di KEDA.
  • Merancang dan menguruskan strategik korporat hebahan dan publisiti KEDA di laman web dan media sosial.
  • Mengurus dan menyelaraskan aduan, pertanyaan dan cadangan yang diterima oleh KEDA.
  • Merancang dan menguruskan bahan maklumat bagi Perpustakaan KEDA.
  • Merancang, menyediakan dan mengurusakan hal ehwal reka bentuk hebahan bagi program KEDA.
  • Merancang dan mengurusakan strategi media berhubung hebahan dan publisiti mengenai peranan, program serta majlis rasmi KEDA seperti liputan TV dan akhbar.
  • Merancang, mengurus dan mendokumentasikan bahan maklumat bagi setiap program serta majlis rasmi KEDA seperti foto dan video.
  • Merancang dan menguruskan hal ehwal penerbitan maklumat dan informasi KEDA.
  • Merancang dan menguruskan strategi pengendalian pelanggan di KEDA melalui perkhidmatan kaunter.
  • Merancang dan menguruskan strategi jalinan perhubungan awam KEDA bersama agensi/jabatan dan golongan sasar.