(SISPA)

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM

Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW). SISPAA KKDW adalah saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan perkhidmatan di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA).

Pautan : https://rurallink.spab.gov.my/eApps/system/index.do