SISTEM PERMOHONAN UNTUK TUGAS RASMI / KELUAR DAERAH DAN BORANG TEMPAHAN KENDERAAN-EPERJALANAN

Sistem ePerjalanan ini dibangunkan bertujuan untuk menyediakan kemudahan borang permohonan perjalanan keluar daerah, borang keluar atas urusan persendirian dan borang tempahan kenderaan secara atas talian (on line).

Pautan : http://eperjalanan.keda.gov.my/